naše projekty

1) DĚTI DĚTEM
- motivace dětí, zdravých i těch s nějakým omezením, k pomoci potřebným a hravou formou vedení k přirozené integraci.

2) NAVZDORY OSUDU
- pomoc handicapovaným nejen s pořízením kompenzačních pomůcek, ale i se zapojením do života v oblastech, kde mohou být užiteční svému okolí.

3) DOMÁCÍ POMOC
- asistence a domácí pomoc přímo v rodině dětem, postiženým i seniorům.

4) NEÚPLNÁ RODINA
- cílená pomoc tam, kde nemá dítě zajištěnu přirozenou potřebu vyrůstat v harmonické rodině s oběma rodiči.

5) PROVÁZENÍ
- fyzická i psychická podpora těžce nemocných a jejich blízkých.

6) PORADENSTVÍ
- pomoc lidem v nelehkých životních situacích, osobní koučink, mediace, supervize.

7) PROZŘENÍ
- specifická pomoc zrakově postiženým.

 

Slovo úvodem:
Lidé se často ptají, co nás vedlo k založení nadačního fondu, když už jich přece tolik existuje, stejně jako různých neziskových a pomáhajících organizací.  Dobročinnosti jsme se věnovali již několik předchozích let a chtěli jsme pomáhat  lépe, efektivněji a nezištně. A proč zrovna název VIAIVA? Protože v překladu znamená CESTA K PŘIDANÉ HODNOTĚ,  ta po které jdeme, když se snažíme do naší práce vkládat  nadstavbu ducha a srdce. Nejen, že poskytujeme potřebným péči a finance, ale zajímáme se o jejich osudy dlouhodobě. Je to vzájemný  vztah, sdílení hodnot, pohledu na život a obdarování pokorou.   
Iva Vaculíková

 

Více informací
Seznamte se s naší prací a pokud Vás některý z našich projektů osloví, podpořte, prosím, naši činnost a přispějte našim klientům v nelehké životní situaci. Vaše finanční podpora bude cílena se zárukou přesně dle Vašeho určení tam, kam si přejete. Rádi uvítáme také Vaše náměty, připomínky a konkrétní návrhy, kde můžeme být svou snahou nápomocni. Řídíme se myšlenkou, že každý ve svém okolí má někoho, kdo potřebuje pomoc a současně každý z nás zná alespoň jednoho člověka, který je ochoten pomáhat. My se snažíme jejich osudy navzájem propojovat tak, aby lidé v nouzi měli šanci a lidé s dobrým srdcem mohli mít jistotu a příjemný pocit z toho, že pomohli na správném místě. Neváhejte nás proto kontaktovat, ať už se nacházíte na kterékoliv straně. 

Patronát Slováckého divadla
Jsme vděčni a velmi rádi za podporu Slováckého divadla v Uherském Hradišti, které naší činnosti fandí, drží nám palce a je nám také nápomocno v charitativní práci. Členové souboru vzhledem k širokému záběru znají také spoustu potřebných lidí v našem regionu a vycházejí nám vstříc. 

Spolupráce s Uherskohradišťskou nemocnicí
Velmi plodné a efektivní je spojení s vedením místní nemocnice, protože umocňuje naše společné úsilí pomoci těm, kteří to potřebují a my rádi podporujeme  smysluplné projekty.

 

Máte-li možnost, darujte s námi....děkujeme.

Kontakt: 773 115 560
info@viaiva.cziva.vac@seznam.cz
Bankovní spojení: 219574068/0600