NAŠE PROJEKTY

1) DĚTI DĚTEM
- motivace dětí, zdravých i těch s nějakým omezením, k pomoci potřebným a hravou formou vedení k přirozené integraci.

2) NAVZDORY OSUDU
- pomoc handicapovaným nejen s pořízením kompenzačních pomůcek, ale i se zapojením do života v oblastech, kde mohou být užiteční svému okolí.

3) DOMÁCÍ POMOC
- asistence a domácí pomoc přímo v rodině dětem, postiženým i seniorům.

4) NEÚPLNÁ RODINA
- cílená pomoc tam, kde nemá dítě zajištěnu přirozenou potřebu vyrůstat v harmonické rodině s oběma rodiči.

5) PROVÁZENÍ
- fyzická i psychická podpora těžce nemocných a jejich blízkých.

6) PORADENSTVÍ
- pomoc lidem v nelehkých životních situacích, osobní koučink, mediace, supervize.

7) PROZŘENÍ
- specifická pomoc zrakově postiženým.

 

Slovo úvodem:

Lidé se často ptají, co nás vedlo k založení nadačního fondu, když už jich přece tolik existuje, stejně jako různých neziskových a pomáhajících organizací. Jako spoluzakladatelé fondu, jsme se, nezávisle na sobě, dobročinnosti věnovali již několik předchozích let a aniž bychom se dříve znali, naše smýšlení se v této oblasti ubíralo podobným směrem. Oba jsme měli jasnou představu o tom, jak pomáhat potřebným lidem lépe a efektivněji. A proč zrovna název VIAIVA? VIA znamená cesta, ta po které jdeme při hledání nejlepšího způsobu pomoci druhým a já jsem šťastná, že na té své jsem měla možnost poznat Marka Hoffmanna, toho nejlepšího společníka pro dobročinnost, který má srdce na pravém místě.    Iva Vaculíková

 

Více informací

Seznamte se s naší prací a pokud Vás některý z našich projektů osloví, podpořte, prosím, naši činnost a přispějte našim klientům v nelehké životní situaci. Vaše finanční podpora bude cílena se zárukou přesně dle Vašeho určení tam, kam si přejete. Rádi uvítáme také Vaše náměty, připomínky a konkrétní návrhy, kde můžeme být svou snahou nápomocni. Řídíme se myšlenkou, že každý ve svém okolí má někoho, kdo potřebuje pomoc a současně každý z nás zná alespoň jednoho člověka, který je ochoten pomáhat. My se snažíme jejich osudy navzájem propojovat tak, aby lidé v nouzi měli šanci a lidé s dobrým srdcem mohli mít jistotu a příjemný pocit z toho, že pomohli na správném místě. Neváhejte nás proto kontaktovat, ať už se nacházíte na kterékoliv straně.

Patronát Slováckého divadla Jsme vděčni a velmi rádi za podporu Slováckého divadla v Uherském Hradišti, které naší činnosti fandí, drží nám palce a je nám také nápomocno v charitativní práci. Členové souboru vzhledem k širokému záběru znají také spoustu potřebných lidí v našem regionu a vycházejí nám co se týká spolupráce vstříc.

Nástěnka pomoci Veškerou finanční pomoc, která je poskytována prostřednictvím našeho nadačního fondu, poskytuje náš spoluzakladatel a hlavní donátor Mgr. Marek Hoffmann. Mimo to pomáhá také svému regionu milionovými částkami ze spoluvlastnické firmy Kovovýroba Hoffmann již řadu let. Kromě toho s pečlivostí vybíráme k oslovení některé fyzické i právnické osoby s žádosti o účast na některých projektech a spolufinancování konkrétní pomoci. Nejedná se nám o plošné získávání finančních prostředků, ale spíše o vytvoření porfolia našich příznivců a podporovatelů, kterým se naše činnost líbí a mají důvěru v její smysluplnost.

 

Máte-li možnost, darujte s námi....děkujeme.